Retourneren

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst van in de webshop gekochte artikelen van de aankoop afzien. Binnen deze 14  dagen kunt u het het artikel bekijken, beoordelen en/of aanpassen.


Retouradres

Eenblessure.nl
Loopkantstraat 25
5404 AC Uden

Let op bij het retourneren op het volgende, voor zover redelijkerwijs mogelijk:

  • product dient in originele verpakking te worden geretourneerd
  • product dient ongebruikt en dus ongedragen (hieronder valt niet het éénmalig aanpassen) te worden geretourneerd
  • product dient te worden geretourneerd naar het adres van de webshop eenblessure.nl
  • product gelieve samen met het retourformulier hier te worden geretourneerd
  • product gekocht in deze webshop eenblessure.nl kan NIET worden geretourneerd bij een van onze fysieke verkooppunten
  • risico en kosten met betrekking tot de retourzending komen voor uw eigen rekening. Wij adviseren de retourzending met een track & trace code te versturen. Bewaar deze track & trace code goed.

Retourbetalingen

De terugbetaling bevat de kostprijs van de geretourneerde producten, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten (op basis van de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). In geval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald.

Wij betalen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroepingsmededeling, terug.

De terugbetaling zal gedaan worden met dezelfde betaalmethode die gebruikt is voor de bestelling op eenblessure.nl

De betaling van de retourzending komt voor uw eigen rekening.

Beschadigde producten

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u het product in perfecte staat ontvangt. Mocht het product materiaal/productiegebreken vertonen, volg in dat geval het normale retourproces en breng onze klantenservice hiervan op de hoogte. Eenblessure.nl zal zorgen voor een gepaste oplossing, waaronder het onder andere verzenden (standaardlevering) van een nieuw product. De daarbij behorende kosten komen dan voor rekening van eenblessure.nl

Dit geldt alleen voor gevallen van productiefouten of andere problemen die door de fabrikant veroorzaakt zijn en niet bij beschadigingen die na de aankoop door de klant veroorzaakt zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via email of per post) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard (éénmalig aanpassen is toegestaan), de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn sokken, kousen en (voet)verzorgingsproducten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken.