Vragen en klachten

Eenblessure.nl doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, met het product, of onze dienstverlening, dan kunt u daarover met ons contact opnemen. Wij vernemen dat graag.

Via e-mail

Stuur eenvoudig uw email naar info@eenblessure.nl. Wij zorgen ervoor dat u een ontvangstbevestiging van uw email en een inhoudelijke reactie op uw vraag of klacht ontvangt binnen 7 dagen.

Via telefoon

U kunt ook telefonisch uw klacht bespreken met een van onze medewerkers op telefoonnummer 06-39347359.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Indien uw klacht niet door eenblessure.nl kan worden opgelost, kunt u zich ook wenden tot de onafhankelijke klachtenbemiddeling van de geschillencommissie thuiswinkel.orgthuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.

Voordat u de klacht bij de geschillencommissie kunt indienen, dient u eerst uw klacht schriftelijk bij eenblessure.nl in te dienen. eenblessure.nl heeft dan vier weken de tijd om in onderling overleg de klacht op te lossen. eenblessure.nl geeft een schriftelijk antwoord binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u uw klacht indienen bij thuiswinkel.org. Dat kan op de website: www.sgc.nl of per post: Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/